Rok 2017 ve znamení Průmyslu 4.0

PROFIBUS & PROFINET International aktivně působí v oblasti Průmysl 4.0 a činí kroky k rozvoji současných zavedených technologií tak, aby byly připravené na potřeby budoucnosti. Již dnes je zřejmé, že PROFINET se svou otevřeností pro TCP/IP a standardní technologií Ethernetu má architekturu budoucnosti, která je základním předpokladem pro Průmysl 4.0.

V současné době patří mezi hlavní témata, kterými se zabývá pracovní skupina Industrie 4.0@PI, TSN (Time Sensitive Networks), IPv6, sémantika, bezpečnost a OPC UA.

Vzhledem k IPv6 hrají důležitou roli stávající principy automatického adresování a přidělování jmen, což se v současné době formuje do uceleného konceptu. Tým zabývající se sémantikou se zaměřuje na integraci existujících vlastností PROFINETu do standardů jako eCl@ss a Automation ML. V případě bezpečnosti jsou definovány základní požadavky a případové studie. Probíhají práce na doplňkové specifikaci OPC UA pro PROFINET, kde jsou hlavními tématy diagnostika a Asset Management.