PROFINET v Testbedu pro Průmysl 4.0

PROFINET je klíčovou technologií v Testbedu pro Průmysl 4.0, který je prvním Testbedem svého druhu v ČR. PROFINET propojuje řídicí systémy (Simatic S7-1500) mezi sebou navzájem, ale samozřejmě také s periferiemi jako jsou vzdálené vstupy výstupy, roboty atd.

Díky možnosti přímo přenášet protokoly postavené na TCP/IP je v PROFINETu velice snadné napojovat nadřazené systémy pomocí OPC UA, což v případě Testbedu znamená propojení nadřazeného ERP systému. Možnosti diagnostiky, propojení s technologií IO-Link a integrace bezpečnostní komunikace PROFIsafe činí PROFINET univerzální technologií pro realizaci moderních řídicích systémů splňující požadavky Průmyslu 4.0.