Proběhl workshop IO Link

Workshop byl všemi zúčastněnými hodnocený jako velmi úspěšný. Na osmi stanovištích si účastníci mohli vyzkoušet práci s technologií IO-Link z různých pohledů a zaměřit se na různé aspekty, které tuto technologii činí v posledních letech velmi atraktivní.

Workshop byl zaměřen vyloženě na praktickou stránku IO-Linku a tak trošku navazoval na seminář pořádaný organizací Profibus CZ v roce 2015. Předpokládali jsme tedy již určitou základní znalost technologie IO-Link. Představení technologie provedl Lukáš Hamáček z Kompetenčního centra IO-Link při společnosti Siemens v Praze. Na Lukáše se také během semináře obraceli účastníci, kteří měli nejasnosti v některých podrobnostech nebo se chtěli dozvědět něco o nových vlastnostech, které do IO-Linku přibývají.

Mezi nejdůležitější vlastnosti IO-Linku patři snadná konfigurace, možnost parametrování čidel i akčních členů a snadná výměna zařízení při automatickém nahrání již nastavených parametrů. Tyto vlastnosti demonstrovali na svých stanovištích kromě společnosti Siemens také společnosti Balluff, Festo, ifm electronic, Murrelektronik, Sick, WAGO nebo ČVUT FEL.

Zvolený formát workshopu byl poměrně nový, ale všichni zúčastnění jej hodnotili velmi pozitivně. Další semináře budeme tedy chystat v podobném duchu.

2016-12-28_2.png
2016-12-28_3.png
2016-12-28_4.png
2016-12-28_5.png
2016-12-28_6.png
2016-12-28_7.png
2016-12-28_8.png
2016-12-28.png