Ochrana procesů pomocí Asset Management

Další rozvoj standardu PROFINET je důsledkem jeho stále většího a rychlejšího rozšiřování ve výrobních provozech i strojích. To také vede k dalším požadavkům zákazníků na další funkce, v tomto případě týkající se evidence a správy zařízení a inventáře, který je součástí výrobních procesů. To nabízí možnosti snadněji plánovat údržbu a provozovot technologii i přes stále vzrůstající složitost výrobních procesů a strojů. PI (PROFIBUS & PROFINET International) reagoval na tyto požadavky novou funkcionalitou nazvanou Asset Management.

Po důkladném vyjasnění požadavků zákazníků byla specifikace PROFINET rozšířena o datový záznam Asset Management včetně souvisejících služeb, které umožňují udržovat digitální otisk výrobních zařízení. Spolu s funkcemi Identification & Maintenance, které jsou již dlouhá léta k dispozici a které se osvědčily v tisících provozů, je nyní možné registrovat zařízení a stroje, dokonce i když nejsou projektovány v prostředí PROFINET. Snadné získání verze hardware, firmware, umístění v technologii, data instalace apod. je nutné pro správnou evidenci dostupných zařízení (assets) a správný náběh provozu či aktualizaci jeho funkcí.

Tyto údaje nejsou k dispozici jenom pro PLC, ale prostřednictvím komunikace TCP/IP je mohou ze všech zařízení PROFINET připojených v síti získat i nezávislé nástroje, které se správou inventáře a například plánováním údržbových či výrobních operací zabývají. Dva aspekty Průmyslu 4.0, tedy přesná specifikace dat a jejich snadná dostupnost zvenčí, jsou nyní prostřednictvím Asset Management implementovány ve standardu PROFINET.

Potřebné informace jsou dostupné nejen v samotném standardu PROFINET, ale i v podpůrných dokumentech typu "Recommendation" či "Guideline", které se zaměřují na provozovatele technologií, plánovače údržby, vývojáře zařízení i softwarových nástrojů a podobně.